Timrås nya simhall

Publicerad den 27 november 2018 Illustration över Timrås nya simhall.

Det är nu klart att det är NCC som ska tillsammans med Timrå kommun utveckla och bygga den nya simanläggningen i Timrå. Uppdraget är ett partneringsamarbete och ordervärdet uppgår till 170 MSEK.

– Simanläggningen i Timrå kommer att ge föreningsliv och kommuninvånare förhöjd livskvalitet och goda möjligheter till sport, rekreation och lek. Placeringen blir i direkt närhet till nuvarande skolor och ishall, säger Jan Eriksson, förvaltningschef kultur- och teknikförvaltningen på Timrå Kommun.

Samarbete kommunen och NCC

Projektet genomförs i partnering, där NCC och Timrå Kommun samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och i en transparent arbetsmiljö. I ett första skede ska program- och systemhandlingar, riktpris och en detaljerad projektering arbetas fram för den nya simanläggningen.

– NCC har byggt flertalet bad- och simanläggningar i Sverige och genom vårt badhuskoncept delar vi erfarenheter. Detta gör att vi kan utveckla och bygga simhallen optimalt både gällande ekonomiska och tekniskt bästa lösningar, säger Petter Lundqvist, produktionschef, NCC Building Sverige.

Familjebad, friskvård och träningsgym

Simanläggningen i Timrå är planerad att innehålla en bassäng med 8 stycken
25-metersbanor, en undervisningsbassäng med 4 stycken 25-metersbanor med höj-
och sänkbar botten samt möjlighet för delning så den kan anpassas för de minsta nybörjarna. Det kommer också byggas för familjebad, friskvård och träningsgym. I anslutning till badet planeras även fik.

Byggstart 2019

Projekteringsarbetet inleds omgående och när parterna är överens om handlingar och riktpris påbörjas byggnationen. Markarbetet påbörjas under våren 2019 och preliminär byggstart är hösten 2019. Simanläggningen väntas färdigbyggd hösten 2021.

Uppdraget om 170 MSEK orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 november 2018