Sommarens restaureringsarbeten i Ljustorpsån

Publicerad den 11 juli 2017 20170710_115107.jpg

Efter ett års uppehåll kan vi återigen utföra biologisk återställning i Ljustorpsån. Arbetet i fält började igår, måndag 10 juli, och pågår under tre dagar. Vid sommarens projekt kommer biologisk återställning utföras på två sträckor längs Ljustorpsån; Tuna nedanför Edsta och Lagfors, övre nedanför dammen i Lagfors.

Syftet är att skapa mer naturliga och bättre fungerande strömvattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer som är beroende av friska ekosystem.

I huvudsak kommer arbetet att gå ut på att tillföra fler större block och sten samt justera tidigare restaureringsarbeten för att få en bättre variation och strömsättning i vattendraget samt en förbättrad strandzon. Vi vet att arbetena sedan tidigare längs ån gett önskvärd effekt i form av föryngring och högre tätheter av bland annat lax och havsöring.

Arbetena genomförs tack vare ett stort engagemang från Ljustorpsåns fiskevårdsområde och markägarna samt med fiskevårdsbidrag från länsstyrelsen har arbetena återupptagits.

Mer information: Jens Löfgren, miljöinspektör, ekolog tfn 060-16 34 55

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 juli 2017