Nu kan du söka radonbidrag

Publicerad den 1 oktober 2018 YOI4NVMfcYII6_EfomFf.jpg

Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för radonsanering hos länsstyrelsen. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor.

Vem kan få bidrag?

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.
Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

På Boverkets webbplats finns mer information om radonbidraget.

Vad är radon?

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Man räknar med att radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år.

Vill du veta mer? Kontakta miljöinspektör Marc Liljeström, telefonnummer: 060-16 34 06.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 oktober 2018