När får jag börja bygga? Nya regler för bygglov, rivningslov och marklov

Publicerad den 26 juni 2018 _MG_4583.jpg

En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. I samband med detta införs bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas, alltså påbörjas.

- De nya reglerna innebär att våra medborgare och företagare kommer att veta ifall deras lov är överklagat, innan de bestämmer sig för att starta sitt byggprojekt, säger Mattias Högberg, byggnadsinspektör i Timrå.

Om du har fått startbesked till ditt bygg-, mark- eller rivningslov får inte åtgärden verkställas/påbörjas förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar.

Mer information om lagändringen kan du läsa om på Boverkets webbsida. 

Vill du veta mer? Kontakta miljö- och byggkontoret, telefonnummer: 060-16 31 93.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 februari 2019