Köpa nya sommardäck? Tänk på energimärkningen!

Publicerad den 23 mars 2016

Kan man spara bränsle och pengar genom att välja energieffektiva däck? Ja, det kan man faktiskt. Grönt energimärkta däck och en sparsam körstil ger en snittbensinbilist 1700 kronor varje år direkt i plånboken. Sen bidrar man också till att minska klimatutsläppen. 

Energimärkningen gör det lättare för dig som konsument

Energimyndigheten ansvarar för energimärkningssystemet och genomför marknadskontroller för att säkerställa att systemet fungerar.

Energimärkningen är gemensam för EU-länderna och den har symboler, vilket betyder att samma märketikett kan användas i alla länder, oberoende språk. Energimärkning för däck till personbilar gäller från den 1 november 2012. Märkningen visar energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag och buller.

Stor besparingspotential med effektiva däck

Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent. På EU-nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Vill du veta mer? 

Mer information kan du få på Energimyndighetens hemsida.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 maj 2019