Klipp häcken - rädda liv!

Publicerad den 16 augusti 2016 Bilden visar två personer på promenad

Visst är det vackert med allt det gröna i våra trädgårdar! Men det vi planterar växer fort, blir stort och skymmer. Enligt lagen måste du som äger tomt se till att dina växter mot gatan inte skymmer sikten eller gör det svårt för trafikanter att ta sig förbi. Bidra till trafiksäkerheten där du bor – klipp dina häckar, träd och buskar.

Du som tomtägare kan rädda liv genom att klippa din häck

Under våren, sommaren och hösten är det lämpligt att klippa växterna på tomten så att de inte skymmer sikten. Växtlighet som skymmer och innebär hinder för trafiken gör bland annat trafikmiljön mindre trygg. Växtligheten får inte vara högre än 80 centimeter, men klipp gärna lägre. Det behövs inte så höga buskar för att det ska bli svårt att se små barn i korsningar som när du till exempel backar ut från din tomt. Tänk också på att skolbarn, barnvagnar, rollatorer och rullstolar behöver plats på gångbanorna för att komma fram.

Så här håller du sikten fri

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter, inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vartdera hållet.

Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gång- och cykelväg, minst 2,5 meter
  • över körbana, minst 4,5 meter

Vad säger lagen?

Enligt Plan- och bygglagen måste du hålla din tomt i vårdat skick för att den inte ska bli ett hinder för trafiken och för att minska risken för olyckor. Om någon råkar ut för en olycka på grund av att du inte klippt din trädgårdshäck, kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig.

 Vill du veta mer? Kontakta Lin Håkansson, miljöinspektör, telefonnummer: 060-16 33 70.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2016