Information om lågt grundvatten

Publicerad den 2 juni 2017 axwebbshop 118.jpg

Med anledning av nationell rapportering om lågt grundvatten vill vi uppmana dig som har en privat brunn att vara uppmärksam/vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder.

Detta gäller framförallt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Kontaktuppgifter och mer information kring låga grundvattennivåer hittar du på SGU, Sveriges Geologiska Undersöknings hemsida och hos SMHI, Sveriges meteorlologiska och hydrologiska instituts hemsida

Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Timrå påverkas inte av den senaste tidens rapporter om generellt låga grundvattennivåer. Så länge det finns vatten i älvarna kommer det heller inte att finnas någon oro för dricksvattenförsörjningen.

Vill du veta mer? Läs mer på MittSverige Vatten & Avfalls hemsida.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 juli 2017