Förslag till ny översiktsplan för tillväxt och attraktivt boende 2035

Publicerad den 25 november 2016 OP_samrad.jpg

Nu kan du ta del av vårt förslag till ny översiktsplan. Förslaget innebär bland annat nya områden i tätorterna för minst 900 bostäder. Vi vill också fortsätta att stärka företagsklimatet genom att föreslå två nya näringslivsområden, ett vid Stordalen och ett vid Midlanda. 

–  Äntligen går planen ut på samråd och jag hoppas att medborgare, företag och föreningar med flera tar tillfället i akt att lämna synpunkter på planförslaget under samrådstiden, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och fortsätter:

– Vi arbetar för att vara en stark kommun i en växande region och nu gäller det att spänna bågen. 900 nya bostäder i vår kommun låter väldigt spännande.

Ta del av förslaget

Här på vår webbplats kan du ta del av materialet och ladda ner kartor för att se om det finns förslag på ändrad markanvändning i det område du bor i eller är berörd av.

– Det är viktigt att förslagen får en demokratisk förankring. Planen ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och erbjuda attraktiva bostäder och en i övrigt god livsmiljö, säger Andreaz Strömgren, kommunchef.

– Vi vill skapa möjligheter att bygga bostäder och utveckla besöksnäringen i strandnära lägen vid kusten, insjöar och vattendrag, säger planarkitekt Håkan Eriksson som varit huvudansvarig för planförslaget.

– Vi kommer att bjuda in till samråds- och informationsmöten på olika platser i kommunen under januari månad. Men redan nu kan den intresserade studera planförslaget på vår webbplats, säger planarkitekt Håkan Eriksson.

 Läs mer om förslaget och hur du kan lämna synpunkter här

Samrådsmöten

I januari månad bjuder vi in till samrådsmöten runt om i kommunen. Då ger vi dig möjligheten att träffa oss och ställa frågor direkt:

  • Bergeforsparken i Sörberge, tisdagen den 10 januari kl. 19.00
  • Söråkers Folkets Hus, torsdagen den 12 januari kl. 19.00
  • Ljustorps Bygdegård, tisdagen den 17 januari kl. 19.00
  • Tynderö Bygdegård, torsdagen den 19 januari kl. 19.00
  • Fullmäktigesalen, kommunhuset, Köpmangatan 14, torsdagen den 26 januari, kl.19.00

Mer information:
Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, tfn 070-551 85 58
Andreaz Strömgren, kommunchef, tfn 060-16 31 23
Håkan Eriksson, planarkitekt tfn 060-16 34 02

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 december 2016