Energi- och klimatrådgivare fokuserar på hållbara transporter

Publicerad den 23 augusti 2018

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Hösten 2019 kommer privatpersoner, organisationer och företag att erbjudas fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter. Rådgivarna kommer också att göra ett flertal informationsinsatser såsom att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.

– Den 28 augusti arrangerar vi en lunch- och en kvällsföreläsning. Under kvällsföreläsningen blir det förutom information om laddstolpar även kort information om solceller och stödet man kan söka för installation av solceller berättar Marie Blumenberg, energi- och klimatrådgivare på Timrå kommun.

Här kan du läsa mer om seminariumet den 28 augusti om hur du anordnar hemmaladdning till din elbil.

Johan Lagrelius, BioFuel Region fortsätter: - Föreläsningen kommer i första hand att handla om att ladda hemma och om det stöd som privatpersoner kan söka. För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ges tillfälle i höst att få veta mer om laddning av elbilar genom en kvällsföreläsning den 3 oktober.

Hållbara transporter

Transportsektorn står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. För att nå energi- och klimatpolitiska målen behöver både den totala andelen transporter minska, och andelen fossilfria drivmedel öka. 

Idag är transportsektorn starkt beroende av fossila bränslen och det krävs att många förändringar sker under kort tid. Utveckling av laddinfrastruktur och hållbara resvanor är viktiga steg i rätt riktning. 

Fram till hösten kommer energi- och klimatrådgivarna att förutom att ge konkreta råd om bland annat laddstolpar även arbeta för att uppmuntra till ändrade resvanor.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Vill du ha råd och information gällande effektivare energianvändning och sänkt klimatpåverkan till hushåll, föreningar och mindre företag, kontakta energi- och klimatsamordnaren Marie Blumenberg, i Timrå kommun, telefonnummer: 060-16 31 87.

Mer om de nationella projekten

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och pågår fram till hösten 2019. Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå via projekt med olika inriktningar. Anledningen är öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Vill du veta mer? Kontakta Marie Blumenberg, energi- och klimatrådgivare i Timrå kommun, telefonnummer: 060-16 31 87, marie.blumenberg@timra.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2018