Eldning av trädgårdsavfall

Publicerad den 21 april 2017 majbrasa.jpg

Undvik att elda ditt trädgårdsavfall då du löper stor risk att dina grannar får besvär av rök om du eldar trädgårdsavfallet. Det bästa är att du tar hand om trädgårdsavfallet på annat sätt, till exempel kompostering.

Lämna ditt trädgårdsavfall gratis på återvinningscentralen

Du bör helst undvika att elda ditt trädgårdsavfall överhuvudtaget. Privatpersoner får lämna trädgårdsavfall gratis på återvinningscentralen, Timrå industriområde, Svetsarvägen 9.

Återvinningscentralens öppettider.

Elda trädgårdsavfall

Ska du ändå elda trädgårdens torra kvistar och grenar får du bara göra det under följande förutsättningar.

  • Eldningen får aldrig orsaka problem på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor för närboende. I så fall måste du omedelbart släcka elden.
  • Det enda som du får elda utomhus är trädgårdsavfall.
  • Under tiden 10 maj - 10 oktober är det inte tillåtet att elda i område med detaljplan.

Besväras du av andras eldning?

Om du får besvär när någon eldar bör du alltid först kontakta den som eldar. Ta kontakt genast när besvär uppstår, så att den som eldar vet vilka förhållanden som orsakade besvären. Fortsätter besvären kan du kontakta miljö- och byggkontoret.

Mer information:

Räddningstjänsten - Regler kring valborg och eldning

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 juli 2017