Bra badvatten i kommunen

Publicerad den 5 juli 2019 rxbadvatten 126.jpg

Årets första provtagning av badvatten i Timrå visar överlag på ett bra resultat.

– Utomhusbadarna kan känna sig trygga att bada i våra vatten. Av de 12 analyserade badplatserna får 11 ett tjänligt resultat och en badplats, Skillinge, får tjänligt med anmärkning ur mikrobiologisk synpunkt på Escherichia coli (E coli), säger miljöinspektör Tobias Öhlund.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk, enligt Havs- och Vattenmyndigheten.

E coli-bakterier

E coli-bakterier finns normalt i avföringen hos människor men även hos andra varmblodiga djur, till exempel fåglar. Skillinge är en liten trång vik och vid det andra provtagningstillfället noterades att det var mycket måsar och kanadagäss i viken, vilket skulle kunna vara förklaringen till de förhöjda halterna av E coli.

– Kommunen kommer under sommaren att följa upp med ytterligare badvattenprovtagning och utvärdera den, säger Tobias Öhlund.

Två gånger per år genomför kommunen provtagning av kommunens badvatten och de senaste årens provtagningar har överlag visat på en bra kvalitet på badvattnen i Timrå kommun.

Provtagning har genomförts på följande 12 badplatser:

 • Gökbölesjön: 20,8 ⁰C
 • Hamstasjön: 20,2 ⁰C
 • Lilla Bandsjön: 20,5 ⁰C
 • Lögdösjön: 21,1 ⁰C
 • Oxviken: 6,3 ⁰C
 • Röjesjön: 20,5 ⁰C
 • Skillinge: 18,4 ⁰C
 • Smackgrundet: 16,1 ⁰C
 • Storsjön: 19,2 ⁰C
 • Södra Åstön: 15 ⁰C
 • Unnviken: 11,4 ⁰C
 • Vivstavarvstjärn: 20,1 ⁰C

Nästa provtagning som kommunen genomför sker i slutet av juli.

Resultatet från miljö- och byggkontorets badvattenprovtagning kan du hitta på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida. Den information som finns tillgänglig på Badplatsen är vattentemperatur, vattenkvalitet och uppgift om algblomning.

När det uppstår problem med badvattnet

Om upptäcker något du vill rapportera in eller om du vill veta mer kontakta gärna miljö- och byggkontoret, telefonnummer: 060-16 31 93. Det kan vara tecken på algblomning eller annan eventuell negativ påverkan på badvattnet, då kan vi kontrollera detta genom provtagning.

Vill du veta mer? Kontakta Tobias Öhlund, miljöinspektör, telefonnummer: 060-16 31 94.

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 juli 2019