Bekämpning av jättebalsamin i Ala

Publicerad den 14 juni 2019 Jättebalsamin

Under sommaren kommer kommunen genomföra bekämpning av Jättebalsamin i Ala, Söråker. Jättebalsamin är en högvuxen ettårig ört som kan bli upp till två meter hög och har en stor spridningsförmåga. Det är en främmande art (invasiv) som inte hör hemma i vår natur. När Jättebalsaminen breder ut sig i naturen stjäl den livsutrymme av andra arter och förkväver all annan växtlighet. Samtidigt minskar naturens mångfald och rekreationsvärde.

Jättebalsaminen har sitt ursprung i Himalaya och är ursprungligen en trädgårdsväxt som spridit sig till naturen. Det är därför det är viktigt att trädgårdsavfall (små mängder från den egna tomten) tas omhand på rätt sätt och lämnas till kommunens återvinningscentral (ÅVC) istället för att läggas i exempelvis vägdiken och slänter. Stora mängder växtavfall räknas inte som ett hushållsavfall.

Den kännetecknas av stora rosa eller purpurfärgade blommor och grova stjälkar. Blommorna sitter i glesa klasar, oftast i toppen av växten, och frukterna är avlånga kapslar. Fröna sprids på ett spektakulärt sätt genom att den mogna kapseln "exploderar" vid beröring och på så sätt kastar ut fröna.

Bekämpningen är en åtgärd i LONA-projektet (lokala naturvårdssatsningen) "bekämpning av Jättebalsamin i Timrå kommun" som medfinansieras genom statligt bidrag från länsstyrelsen. Syftet med bekämpningen är att förebygga och förhindra vidare spridning av Jättebalsamin i området kring Ala där det sedan tidigare finns en rik kärlväxtflora och fjärilsfauna.

Rapportera fynd i Artportalen

För att förbättra kunskapen om vilka fler platser som Jättebalsamin har etablerat sig på och för att kunna planera framtida insatser så behöver kommunen hjälp med rapportering av fynd i Artportalen.  

Hur bekämpas jättebalsaminen i trädgården?

Här i foldern kan du läsa mer om hur du själv kan bekämpa Jättebalsamin och hur trädgårdsavfallet ska hanteras - Information om jättebalsamin.

Vill du veta mer? Kontakta ekolog Jens Löfgren, telefonnummer: 060-16 34 55.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 juni 2019