Välkommen till Timrå Kommun Välkommen till Timrå Kommun

Dags att spana in företagsklimatet i Timrå

den 26 april 2016

Den 25 maj, kl. 10:00-13:00, är ni varmt välkomna till oss på Näringslivskontoret för att ta del av enkätsvaren och att föra dialog om hur Timrås företagsklimat kan bli ännu bättre.

Vi vill veta om livskvalitet, service och klimatsmart liv

den 19 april 2016

Nu öppnar vi en enkät om livskvalitet, service och klimatsmart liv i syfte att få in information från hur du upplever livskvalitet, service och möjligheten till ett klimatsmart liv i kommunen.