Välkommen till Timrå Kommun Välkommen till Timrå Kommun

Helgöppettider

den 21 juni 2016

Det är andra öppettider under midsommarveckan. Här är våra öppettider under midsommarhelgen.

Kungörelse - Beslut om vindkraftverk på Åkerö 3:21

den 22 juni 2016

E.ON Elnät Sverige AB har ansökt om bygglov samt lämnat in en miljöanmälan om uppförande av vindkraftverk på fastigheten Åkerö 3:21, Timrå kommun. Miljö- och byggnadsnämnden har fattat beslut i ärendet vid sammanträde den 20 juni 2016.

Evenemang