Välkommen till Timrå Kommun Välkommen till Timrå Kommun

Högstadieelever lärde äldre digital teknik

den 12 april 2019alt='Elever hjälper seniorer med digital teknik'

Onsdagen den 10 april möttes elever från Arenaskolan och seniorer på Anhörigcentrum i Timrå. Under två timmar fick seniorerna hjälp att lära sig mer om digital teknik.

Kommunfullmäktige sammanträder

den 23 april 2019alt='Klubba'

Kommunfullmäktige sammanträder den 29 april kl. 17.00. Under sammanträdet ingår också Hearing med AB Timråbo och Timrå Vatten AB. Välkommen!