Välkommen till Timrå Kommun Välkommen till Timrå Kommun

Vad vill våra politiker med Timrå?

den 17 mars 2017alt='Domar klubba 2.jpg'

Vet du vad våra politiker vill med Timrå? Vet du vad som skiljer de åt? Och varför? Måndagen den 27 mars sammanträder Timrås kommunfullmäktige och mötet inleds med en allmän politisk debatt på temat: Vad vill vi med Timrå

Skriver under för ett tryggare Timrå

den 15 mars 2017alt='Samverkansavtalet mellan Timrå kommun och polisen. Ewa Lindstrand och Josef Wiklund skriver under.'

Timrå kommun har skrivit under en ny samverkansöverenskommelse med Polisen. Avtalet innebär bland annat en prioritering av det brottsförebyggande arbetet.