Välkommen till Timrå Kommun Välkommen till Timrå Kommun

Kommunfullmäktige sammanträder

den 17 september 2018alt='Klubba'

Måndagen den 24 september sammanträder kommunfullmäktige klockan 17.00.

Föreläsning förhindra våld

den 14 september 2018alt='Barn som skriver att stoppa våldet med en infäld bild på föreläsaren Peter Svensson.'

Tillsammans kan vi skapa tryggare hem och en vardag fri från våld. Kom på vår föreläsning den 2 oktober för att få veta mer!

Evenemang