Välkommen till Timrå Kommun Välkommen till Timrå Kommun

Oljefilm upptäckt i Bergeforsen

den 14 juli 2017alt='wxutskovet 1514.jpg'

Idag, fredagen den 14 juli, upptäcktes oljefilm på vattenytan nedströms kraftverket i Bergeforsen. Timrå kommun fick information under eftermiddagen och besökte platsen omgående.

Sommarens restaureringsarbeten i Ljustorpsån

den 11 juli 2017alt='20170710_120647.jpg'

Efter ett års uppehåll kan vi återigen utföra biologisk återställning i Ljustorpsån. Arbetet i fält började igår, måndag 10 juli, och pågår under tre dagar. Vid sommarens projekt kommer biologisk återställning utföras på två sträckor längs Ljustorpsån; Tuna nedanför Edsta och Lagfors, övre nedanför dammen i Lagfors.

Evenemang