Kommunfullmäktige sammanträder

den 16 april 2014

Måndagen den 28 april sammanträder Timrås Kommunfullmäktige.

Biltvättarhelg

den 14 april 2014

Bilar ska inte tvättas hemma. När du spolar av bilen rinner miljöfarliga tungmetaller ner i dagvattenbrunnar och vidare, helt orenat, till närmaste sjö eller hav. Ta ställning du också!

Visa fler nyheter »